El Molinero
Leven van de wind
El Molinero

Leven van de wind

El Molinero is Spaans voor 'De molenaar'. Een molenaar moet net als ieder ander hard werken en om succesvol te zijn het beste van zichzelf geven. Hij is afhankelijk van de wind en de natuurlijke omgeving van zijn molen.

Het is de
 kunst je afhankelijk te weten van anderen, de omstandigheden, je omgeving en toch te leven zoals je dat zelf had bedacht. Dat is leven van de wind.                                                       

Studiekeuze en loopbaanoriëntatie

 Loopbaanbegeleiding kan optimaal zijn in een omgeving waarin iedereen die met deze leerling te maken heeft, zijn werk doet vanuit een duidelijke inspiratie. El Molinero wil met decanen, mentoren en schoolleiders op zoek naar die inspiratie en de bronnen daarvan. Maar ook voor ouders van studiekiezende kinderen wil El Molinero iets betekenen door hen te helpen wegwijs te worden in de wereld van studie en beroep. Bovendien biedt El Molinero activiteiten voor studiekiezers aan om hen te helpen een gedegen en goed doordachte studiekeuze te maken.

 Alle informatie over studiekeuze en loopbaanoriëntatie vindt u op www.kiesweb.nl

 

Nederlands

Wie een goede tekst wil schrijven heeft kennis nodig van de opbouw van een tekst en van de regels die gelden voor spelling en grammatica. Bovendien moet het onderwerp van de tekst zowel schrijver als de beoogde lezer inspireren. Wie de taal beheerst kan zijn gedachten onder woorden brengen. Schrijven en vertellen helpt om gedachten te ordenen, te ontdekken wat je het liefst wilt en wat nodig is om een idee uit te werken tot een succesvol plan. El Molinero biedt cursussen aan in spelling en grammatica en creatief schrijven.
        

Bijvoorbeeld
Ouders en de studiekeuze van hun kind
El MolineroNederlandsLoopbaanoriëntatieWie ben ik?Contact