Begrijpend lezen


Basisschool

Aan leerlingen van groep zeven en acht biedt El Molinero een training begrijpend lezen aan. Deze bestaat uit acht bijeenkomsten van 45 minuten. De training wordt georganiseerd voor kleine groepen van minimaal drie en maximaal zes deelnemers. Het is ook mogelijk de training individueel te volgen. Oefenen in begrijpend lezen is belangrijk voor basisschoolleerlingen en een goede voorbereiding op de Cito-toets.

Voortgezet onderwijs

Succesvol leren staat of valt met begrijpend lezen. De teksten in je leerboeken moet je uiteraard begrijpen en kunnen bestuderen. Een grote woordenschat is daarbij van groot belang evenals de vaardighjeid om de betekenis van onbekende woorden snel te achterhalen zonder steeds gebruik te moeten maken van een woordenboek. Daarnaast is het gebruik van de juiste leesstrategie en het herkennen van tekststructuren onmisbaar.

Je leert:

  • leesstrategieen gebruiken
  • tekststructuren herkennen
  • tekstdoelen en tekststructuren achterhjalen
  • samenvattingen maken

De training wordt georganiseerd voor kleine groepen van minimaal drie en maximaal zes deelnemers. Het is ook mogelijk de training individueel te volgen.

contact - tarieven