Trainingen


Dutch as a second language

Is Dutch not your native language? Then a course of 'Dutch as a second language' by El Molinero might be the very thing for you. The training is given by zoom and to small groups of three to six participants. So there is plenty of time and room for individual attention.

more information - contact - prices

Toetsvoorbereiding Nederlands

Speciaal voor studenten in het hoger onderwijs die de taaltoets Nederlands moeten maken. In 3 lessen leer je werkwoorden en zelfstandig naamwoorden correct te schrijven.

contact - tarieven

Werkwoordspelling

Een opfriscursus. In een workshop van 2,5 uur leer je de regels van werkwoordspelling en worden ezelsbruggetjes aangereikt om de regels tijdens het schrijven correct toe te passen.

contact - tarieven

Heldere teksten

Een goede tekst wordt gelezen. Je wilt zo helder en duidelijk mogelijk schrijven wat je bedoelt, wat je mening is of wat je wilt bereiken. Er zijn verschillende mogelijkheden om een gewonde tekst te veranderen in een prettig leesbare en heldere tekst.

Schrijven voor jongeren


meer informatie - contact - tarieven

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen draait om het begrijpen van een tekst en informatie koppelen aan al aanweizge kennis. Voor iedere opleiding en voor elk vak in het voortgezet onderwijs is het van belang dat je begrijpt wat er geschreven staat. Al is het maar om een opdracht te begrijpen.

meer informatie - contact - tarieven