Trainingen


Dutch as a second language

Is Dutch not your native language? Then a course of 'Dutch as a second language' by El Molinero might be the very thing for you. The training is given by zoom and to small groups of three to six participants. So there is plenty of time and room for individual attention.

more information - contact - prices

Conversatie Nederlands

Met ‘Conversatie Nederlands’ spreek je een uur per week met mensen die Nederlandse les volgen of hebben gevolgd. Je leert gemakkelijker en vloeiender Nederlands te spreken in alledaagse gesprekken. Ieder uur begint met ca. een kwartier grammatica en/of uitspraak. In de daaropvolgende conversatie wordt aan dit grammatica-onderdeel extra aandacht gegeven. Wanneer dat wenselijk is, wordt grammatica en uitspraak geoefend met korte opdrachten. De deelnemers kunnen suggesties geven voor te bespreken grammaticaregels.

Meer informatie - contact - tarieven

Toetsvoorbereiding Nederlands

Speciaal voor studenten in het hoger onderwijs die de taaltoets Nederlands moeten maken. In 3 lessen leer je werkwoorden en zelfstandig naamwoorden correct te schrijven.

contact - tarieven

Werkwoordspelling

Een opfriscursus. In een workshop van 2,5 uur leer je de regels van werkwoordspelling en worden ezelsbruggetjes aangereikt om de regels tijdens het schrijven correct toe te passen.

contact - tarieven

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen draait om het begrijpen van een tekst en informatie koppelen aan al aanweizge kennis. Voor iedere opleiding en voor elk vak in het voortgezet onderwijs is het van belang dat je begrijpt wat er geschreven staat. Al is het maar om een opdracht te begrijpen.

meer informatie - contact - tarieven